Hvem er jeg, og hvad tilbyder jeg!

 • Klostergaard's køreskole har eksisteret i snart 5 år, og jeg har haft elever fra hele det gamle "Bjerre Herred", som inkluderer Juelsminde, As, Barrit, Stouby, Rårup, Hornsyld, Glud, Snaptun, Bråskov og Stenderup.

 

 • Mit navn er Carsten Klostergaard. Jeg har tidligere arbejdet som fængselsbetjent og politibetjent. I politiet arbejdede jeg bl.a. som prøvesagkyndig i Skanderborg. I mit job som politibetjent var jeg tilknyttet beredskabet, og her kørte jeg mange kilometers patrulje hver dag i både by og på landet. En del af min kørsel i politiet var "udrykningskørsel", og derfor har jeg en stor viden om kørsel med høj hastighed, og om hvilke konsekvenser det har hvis man kører galt med høj hastighed. I politiet var vi en del på kørekurser, og her blev jeg bl.a. undervist i bremse og undvigelsesmanøvrer ved forskellige slags hastigheder. De ting jeg har lært omkring bilkørsel prøver jeg at formidle videre til mine elever, så de bliver så godt rustet som muligt, og så de er klar til at færdes alene rundt som SIKRE bilister. Jeg sætter en ære i at mine elever bliver så dygtige som muligt, og det er ikke kun deres egen kørsel jeg her tænker på, men også at de lærer at tænke lidt frem, så de får en viden omkring andre bilisters køremåde og adfærd.

 • Jeg har set og oplevet mange gode ting i politiet, men også set rigtig mange grimme ting. Så derfor går jeg også meget op i at undervise eleverne ikke at blande spiritus - narkotika sammen med bilkørsel. Jeg har set mange grimme uheld hvor uskyldige er blevet dræbt eller alvorligt kvæstet, idet de har været part i et færdselsuheld hvor føreren af et af køretøjerne har været påvirket af alkohol/narko eller begge dele.

 • VIGTIGT! Jeg underviser som nævnt små hold, og har derfor nemmere ved at give den enkelte elev den ekstra hjælp, som der nogle gange er brug for. F.eks. har jeg haft mange "ordblinde" elever eller elever med "ADHD". Her er det en stor fordel at det netop er små hold der undervises på, og at undervisningen foregår som tavleundervisning. Hvis min elev har svært ved at koncentrere sig i rum med mange personer, så får jeg gerne arrangeret teoriprøven sådan at min elev kommer til prøven alene, samtidig med at tempoet på prøven er skruet ned. 

 

 • Udover at jeg starter nye hold hver måned, så har du også mulighed for at blive hjulpet af mig, hvis du skulle være så uheldig at have fået et kørselsforbud eller "fået" en betinget frakendelse af dit kørekort.

 • Hvis du pga. alder/helbred er blevet indkaldt til en helbredsbetinget køretest, så vil jeg også kunne være dig behjælpelig med leje af skolevognen til testen, samt med nogle supplerende køretimer, hvor jeg har mulighed for at se og vurdere din kørsel.

 

 

Billede 1 Ford Focus 2,5 ST

Skolevogn

Skolevognen fra førerpladsen Ford Focus
 • Skolevognen er en mindre Ford Focus 2,5 ST.

 • Den har en 5 cylindret motor som yder i alt 265 HK.

 • Den har 6 fremadgående gear, og et bakgear.

 • Bilen er en af Ford's top modeller, og den er derfor forsynet med Recaro sæder med varme og særlig god støtte. 

 • Bilen er i den såkaldte "Golf" klasse, og er derfor ikke særlig stor at komme rundt med inde i byen. Dette er der mange elever der er glade for.  

Priser

 

 • Kørselsforbud pris: 5800,00 kr. Indeholder de teorilektioner der er obligatoriske efter et kørselsforbud incl. 8 kørelektioner. Skolevognen er ikke incl. til køreprøven.
 • Kontrollerende pris: 3999 kr.  incl. teori, 2 kørelektioner samt skolevogn til køreprøven.
 • Lovpakken til førstegangserhververe pris : 13.995 kr. ex. skolevogn til køreprøven.
 • Pakken ideholder:
 • 29 teorilektioner,
 • 4 kørelektioner på køretekniskanlæg i Horsens (kravlegård),
 • 4 lektioner i køreteknik på køretekniskanlæg,
 • Minimum 16 Kørelektioner på vej, (1 kørelektion = 45 min)

 • OBS: Hver elev skal mindst køre 16 lektioner på offentlig vej førend man har mulighed for at gå op til en køreprøve. Er den enkelte elev klar til at gå op til den praktiske køreprøve efter 16 lektioner får eleven lov til dette. Omvendt så siger jeg tingene som de er. Hvis jeg kan se at min elev ikke kan bestå efter 16 kørelektioner, hvilket der er er nogle der ikke kan, så råder jeg eleven til at tage x antal ekstra lektioner, så eleven er sikker på at hun/han kan bestå når man går op.
 • Det er for "dyrt" ( ikke kun i penge, men også i din og andres sikkerhed) når vi taler kørekort! Hvis man dumper en prøve, så skal der betales 600 kr endu engang til staten, og der skal endnu engang betales for leje af skolevognen til køreprøven, og dertil kommer det antal lektioner man skal bruge for at man får gjort det bedre som man dumpede i.
 • Vælger man derimod at gå op til køreprøven selvom jeg har frarådet dette, pga. nogle ting der endnu ikke bliver gjort tilfredsstillende. Så vil det efter man er dumpet koste 600 kr. ekstra til staten, 600 kr. til leje af skolevognen til prøven, dertil skal der lægges 2-3 eller flere elektioner alt efter hvor meget den enkelte elev har brug for. Så er det f.eks. 3 ekstra lektioner á 599 kr, så bliver kørekortet lige pludseligt  ca. 3000 kr. dyrere end lovpakkens pris.
 • Jeg er 100% på mine elevers side og støtter jer gennem hele forløbet.


  • Pris for en kørelektion: 599 kr.                
  • Leje af skolevogn til køreprøve, pris: 600 kr.    
  • Prøvegebyr til førstegangserhververe/kontrollerende: 600/890 kr.